loading

Hvilke persondata indsamler I, og hvad er formålet?

Her kan du læse hvilke persondata vi indsamler, og hvorfor.

Hvis du læser på vores hjemmeside

Vi bruger Google Analytics og cookies til at optimere vores markedsføring og driften af vores hjemmeside, men vi har konfigureret opsætningen af Google Analytics, så oplysningerne er anonyme.

Derfor kan vi ikke på nogen måde spore dig, hvis du blot læser på vores hjemmeside, f.eks. vores artikler, men ikke foretager andet.

En cookie er en tekstfil, som indeholder en lille mængde data. Cookien bliver gemt på din computer eller i din browser, når du besøger vores hjemmeside.

Vores cookies er uskadelige og kan ikke identificere dig, men vi har respekt for dit privatliv.

Hvis du ikke ønsker, at vi skal registrere cookies hos dig, skal du blot trykke nej i cookie-boksen i bunden, når du anvender hjemmesiden.

Hvis du ønsker at slette allerede satte cookies, skal du gøre dette i din browser, typisk under ”Indstillinger”/”Funktioner” eller noget tilsvarende i din browser.

Oplysninger om din anonyme adfærd på vores hjemmeside gemmer vi i op til 1 år, således at vi med passende mellemrum har mulighed for at analysere statistikkerne og drøfte med vores leverandør, hvordan vi kan optimere brugen af vores hjemmeside.

Du kan læse mere om cookies på www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Hvis du modtager vores nyhedsbrev, giver du os dit navn og din emailadresse.

Det gør vi, for at servicen kan fungere, så vi ved hvem, vi skal sende nyhedsbrevene til.

Du kan til enhver tid bede os stoppe med at sende os nyhedsbreve og blive afmeldt nyhedsbrevslisten!

Du kan enten anvende ”frameld” (”unsubscribe”) i bunden af nyhedsbrevet eller skrive til os direkte på kontakt@katapultreklame.dk– så afmelder vi dig listen og sletter alle dine oplysninger.

Vi kan dog være nødsaget til alligevel at opbevare dine oplysninger i en periode. Datatilsynet mener nemlig (indtil videre), at man skal kunne dokumentere, at man har opfyldt en persons ønske om at blive slettet.

Indtil Datatilsynet oplyser andet, er vi derfor nødt til at bevare dit navn for at kunne dokumentere, at vi har opfyldt vores slettepligt og derved kunne overholde reglerne. Også selvom det ikke giver mening i denne sammenhæng.

Bortset fra teksten ovenfor har du også ret til at få at vide, hvad vores lovlige grundlag er for at modtage dit navn og din emailadresse til vores nyhedsbreve.

Det er ikke et lovkrav, at du skal give os dine personoplysninger, og at vi må opbevare og bruge dem.

Vores lovlige grundlag for at indsamle og opbevare dit navn og din emailadresse er derimod ”nødvendighed” (kontrakt/aftaleforhold) og ”legitime interesser”.

Det er det for det første, fordi det er nødvendigt, at vi må indsamle og opbevare dit navn og din emailadresse, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrevsservice. Ellers kan vi ikke sende nyhedsbrevet til dig.

For det andet har vi ”legitime interesser”. Her har vi vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du kan tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev.

Hvis du ikke ønsker at lade os modtage og opbevare dit navn og din emailadresse, skal du blot undlade at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Konsekvensen er så, at du ikke kan modtage nyhedsbrevet.

På den vis mener vi ikke, at dine grundlæggende som person overskygger vores interesse i at modtage og opbevare dit navn og din emailadresse.

Hvad er vores lovlige grundlag for at modtage og anvende oplysningerne?

Vores lovlige grundlag for at modtage oplysningerne er primært a) ”nødvendighed”, dvs. for at vi kan opfylde aftalen (kontrakten) med dig, om at sælge dokumenter til dig, er vi nødt til at have de nævnte oplysninger.

Derudover er det b) ”legitime interesser” dvs. at vores interesse i at indsamle og opbevare oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det.

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du kan købe dokumenter i vores webshop og herved lader os indsamle og opbevare dine personoplysninger.

Hvis du ikke ønsker at lade gøre det, skal du blot undlade at anvende vores webshop. På den vis mener vi ikke, at dine grundlæggende som person overskygger vores interesse i at modtage og opbevare din IP-adresse.

Til sidst er det c) også et lovkrav, at vi gemmer nogle af oplysningerne i en periode på op til 5 år for at overholde skatte- og bogføringslovgivningen. Det er dit navn og din adresse.

Konsekvensen af, at vi ikke får de efterspurgte oplysninger vil være, at vi ikke har mulighed for at sælge dokumenter til dig.

Hvis du er kunde hos os, eller muligvis bliver det 🙂

Hvis du retter henvendelse til os via mail, post eller på anden vis med henblik på eventuelt at blive kunde hos os, behandler vi din henvendelse og persondataene heri for at kunne besvare din henvendelse.

Tilsvarende gør vi, hvis anledningen i stedet er, at vi er blevet bedt om at rette henvendelse til dig med henblik på et kundeforhold hos os.

Typisk vil det betyde, at vi som led i vores rådgivning til dig (eller mulige rådgivning) behandler.

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

Det er som udgangspunkt de samme oplysninger, vi behandler, hvis du er/bliver kunde hos os og modtager rådgivning.

Vores lovlige grundlag for at modtage oplysningerne er a) ”nødvendighed”, dvs. for at vi kan opfylde aftalen (kontrakten) med dig, om at yde rådgivning til dig, er vi nødt til at have de nævnte oplysninger.

Derudover er det b) også et lovkrav, at vi gemmer nogle af oplysningerne i en periode på op til 5 år for at overholde skatte- og bogføringslovgivningen. Det er dit navn og din adresse.

I særlige tilfælde skal vi ifølge loven også gemme andre persondata forbundet med vores rådgivning og relation til dig. Det vil f.eks. være de persondata, der fremgår kopi af dit kørekort/pas samt sundhedskort.

Anledningen kan være, at vi bistår med en sag, hvor vi er underlagt hvidvasklovgivningens rammer og skal foretage identifikation af de involverede parter, f.eks. ved en såkaldt ’transaktion’, der er nævnt i Hvidvaskloven § 2, stk. 1, nr. 10.

Vi skal altså vide, hvem vi rådgiver eller hjælper i nogle bestemte typer af sager og kunne identificere vores kunde.

De oplysninger, vi da modtager, er oplysningerne, der fremgår af på ID-kortene, f.eks. CPR-nummer, kørekortnr./pasnr. Vi har vedtaget en hvidvaskpolitik, således at vi lever op til lovgivningens krav om ’kundekendskabsprocedure’ og vi gemmer ikke din højde, vægt m.v.

Konsekvensen af, at vi ikke får de efterspurgte oplysninger vil være, at vi ikke har mulighed for at bistå i sagen.

Hvis du begærer indsigt

Hvis du begærer indsigt, foretager vi en vurdering af den fornødne identifikation af dig, før vi udleverer persondata til dig.

Det gør vi for at sikre, at vi ikke uberettiget udleverer persondata, som en falsk person har anmodet os om at udlevere.

Det vil typisk indebære, at vi anmoder om kopi af dit sundhedskort og/eller billelegitimation som f.eks. pas eller kørekort. Det er vores vurdering, at det typisk vil være de nødvendige midler til at sikre identiteten og overholde reglerne.

Det afhænger dog af situationen, bl.a. hvor godt vores kendskab er til dig.

Herved modtager vi persondata, for at kunne udlevere persondata, men vi kan oftest ikke gøre det på anden måde og samtidig leve op til kravene. Hvis Datatilsynets praksis viser, at der bliver andre måder at sikre identiteten på personer, vil vi straks rette ind efter det.

Vores lovlige grundlag for at modtage oplysningerne er primært a) ”nødvendighed”, dvs. for at vi kan opfylde dit ønske om indsigt (aftalen om indsigt), er vi nødt til at have de nævnte oplysninger. Det er altså ikke et direkte lovkrav, men alligevel udspringer det af lovgivningen, fordi lovgivningen opstiller nogle kriterier for, hvordan vi lovligt kan opfylde dit ønske om indsigt.

Derudover er det b) ”legitime interesser” dvs. at vores interesse i at indsamle og opbevare oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det. Dette er for at sikre dine interesser som privatperson og gælder også den anden vej, så vi ikke ved en fejl udleverer dine personoplysninger til andre.

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du kan være nødt til at dokumentere din identitet over for os og derved lade os indsamle og opbevare dine personoplysninger.

Konsekvensen ved, at afviser at give os de relevante identitetsoplysninger er, at vi afviser dit ønske om indsigt.

Hvis du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner

Hvis du eller din virksomhed er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner, indsamler vi visitkortinformationer (dvs. navn, e-mail, telefonnummer m.v.) for at kunne opbygge samarbejde og relationer mellem dig, vores virksomhed og andre relevante aktører i vores netværk.

Det gør vi, for at vi kan bringe værdi til dig og din virksomhed som led i vores relation til dig.

Vores lovlige grundlag for at anvende dine personoplysninger er ”legitime interesser”. Dvs. at vores interesse i at indsamle og opbevare oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det.

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner og herved lader os indsamle og opbevare dine personoplysninger.

Hvis du ikke ønsker at lade os gøre det, skal du blot undlade at give os dem. Konsekvensen er, at vi ikke har mulighed for at opbygge relationer til dig/din virksomhed og bringe værdi hertil.

På den vis mener vi ikke, at dine grundlæggende som person overskygger vores interesse i at modtage og opbevare din IP-adresse.

Hvis du beder os om ikke at kontakte dig i fremtiden

Hvis du beder os specifikt om ikke at rette henvendelse til dig i fremtiden, gemmer vi en kopi af din henvendelse inklusiv persondataene heri for at registrere dit ønske og overholde det om ikke at blive kontaktet.

Vores lovlige grundlag for at anvende dine personoplysninger er ”legitime interesser”. Dvs. at vores interesse i at indsamle og opbevare oplysningerne for at opfylde dit ønske, overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det.

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til både din (og vores) interesse i den forbindelse.

Hvis du ikke ønsker at lade os gemme dine personoplysninger, kan konsekvensen være, at vi kommer til at kontakte dig ved en fejl og imod dit ønske.

På den vis mener vi ikke, at dine grundlæggende som person overskygger vores interesse i at modtage og opbevare persondataene i din henvendelse.

Hvis vi er kunde hos dig

Når vores virksomhed er kunde hos dig, betyder det, at vi også behandler persondata om dig i den situation. Så giver du os typisk dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, så vi ved, hvem vi handler med.

Oplysningerne er nødvendige for os, så vi opnår den ydelse, vi har aftalt med dig.

Vores lovlige grundlag for at modtage oplysningerne er derfor ”nødvendighed”, dvs. for at vi kan handle hos dig, er vi nødt til at vide hvem, vi handler med.

Hvis du ikke ønsker at lade os gemme dine personoplysninger, kan konsekvensen være, at vi ikke ønsker at handle hos dig.