loading

Sikkerhedsforanstaltninger

I dette afsnit kan du læse følgende:

  • Generelt om vores sikkerhedsforanstaltninger og vores mål
  • At vi har Interne retningslinjer for håndtering af persondata (organisatoriske foranstaltninger)
  • At vi har iværksat tekniske sikkerhedsforanstaltninger (IT)
  • At man desværre kan aldrig være 100% sikker

Generelt om vores sikkerhedsforanstaltninger og vores mål

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer.

Det betyder, at vi har opstillet mange foranstaltninger for at passe godt på dine persondata.

Vi vil sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

De eksakte sikkerhedsforanstaltninger afhænger af oplysningernes karakter og vi vurderer konkret, hvad der er nødvendigt.

Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.

Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

I forhold til IT-sikkerhed har vi blandt andet lavet følgende foranstaltninger:

  • Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondata
  • Installeret adgangskode på computere i øvrigt med jævnligt krav om fornyelse, herunder ved adgang til vores sagsstyringssystem
  • Sørget for løbende backup af alle IT-systemer manuelt og via vores databehandlere, der behandler persondata

100% sikkerhed findes ikke

Ingen virksomhed kan give en 100% garanti for, at der ikke sker utilsigtede hændelser. Det kan vi desværre heller ikke.

Det er vores anbefaling, at du (og den virksomhed, du repræsenterer) også selv iværksætter tiltag til sikring af persondata.

Det kan ske blandt andet ved at lukke browseren efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, og ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på computer og mobile enheder.

Vi anbefaler desuden, at du (og den virksomhed du repræsenterer) løbende opdaterer software, apps computere, mobile devices, ændrer passwords og i øvrigt aldrig oplyser passwords til andre.

Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af persondata.

Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give besked til de berørte personer uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for de berørte personers rettigheder og frihedsrettigheder.