loading

Registreret varemærke – hvorfor, og hvilke overvejelser?

Vi har valgt at få registreret KATAPULT reklame som et varemærke, da vi er super tilfredse med navnet og dets signalværdi … Ved at få registreret sit varemærke ser vi nogle klare fordele: Muligheden for at bevise, at det er dit mærke, og at du har eneretten over det. At have eneret betyder også, at […]