loading

Videregivelse af persondata

Vi anvender eksterne virksomheder (databehandlere), som har adgang til persondata fra vores website og i vores systemer med henblik på at opfylde formålene nævnt ovenfor.

Det er bl.a. til sagsstyring og til backup, men også til brug for markedsføring i form af udsendelse af nyhedsmails.

Virksomhederne håndterer persondata efter vores instruks og kun til de formål, vi har nævnt ovenfor.

Vi har pålagt virksomhederne at være underlagt forskellige sikkerhedskrav, så persondataene behandles fortroligt og forsvarligt.