Sommersted Plejehjem

Kategori

Identitet, Visuel Indretning

Kunde

Sommersted Plejehjem

Husk livet

Visuel og demensvenlig indretning af plejehjem

Antallet af demenstilfælde vokser kraftligt i befolkningen i disse år på grund af den stigende levealder. Det skønnes at op mod en halv million mennesker i Danmark er direkte eller indirekte berørt af demens. Derfor er der kommet ekstra fokus på folkesygdommen demens, ikke mindst på de plejehjem og plejecentre med en stor andel demensramte beboere.

For Sommersted Plejehjem har KATAPULT reklame skabt en visuel og demensvenlig indretning, som netop er blevet implementeret på det sønderjyske plejehjem. Løsningen har til formål at hjælpe beboerne med bedre at kunne orientere sig i hverdagen, få vækket positive minder fra fortiden og adfærdsregulere, så beboerne ikke tager på uledsaget udgang.

Sommersted Plejehjem er et aktivt hus, hvor man lægger vægt på nærhed, omsorg, traditioner, oplevelser og livsglæde. Det udmønter sig i en række sociale aktiviteter i løbet af året, et tæt samarbejde med de mange pårørende og et ønske om at højne livskvaliteten for hver eneste beboer.

Løsningen til Sommersted Plejehjem er udført på baggrund af rapporten ”Demensvenlig indretning” fra 2017 af demensforsker Mette Nørgaard.

I tæt samarbejde med plejehjemslederen har KATAPULT reklame udviklet en samlet løsning med forskellige farver til de enkelte afdelinger, et positivt motivvalg tilpasset afdelingen, en konsekvent skiltning indendørs og udendørs samt tydelig wayfinding med oversigtstavler og retningsvisende skilte.

Udover det er monteret en oversigtstavle med billeder/navn af medarbejdere på job, en glastavle med beboernes navn og individuelle motiv og whiteboard med mobile elementer, som fortæller beboere og pårørende om aktiviteter i huset.

Download case af opgaven her.

 


På baggrund af samarbejdet med KATAPULT reklame udtaler plejehjemsleder Lis-Birthe Sørensen følgende:

Med udgangspunkt i Demensvenlig indretning (udarbejdet af Mette Nørgaard, specialist i demensvenlige omgivelser) startede vi projektet op sammen med firmaet Katapult reklame i foråret 2018.
Det har været en meget spændende, inspirerende og lærerig periode. Vores beboere, pårørende personale og besøgende har interesseret fuldt med i processen, har kommenteret og bidraget med konstruktive meldinger, som der er blevet lyttet positivt til. Også rigtig mange besøgende har positivt kommenteret på de mange flotte billeder vi har fået på bl.a. vinduer, døre og vægge.
Vi har haft et fantastisk samarbejde med Mette Nørgaard og KATAPULT reklame.